het Maaswinkeltje

Vanaf 5 maart 2020 winkelen de klanten van Vincentius Maaseik-Kinrooi in het Maaswinkeltje, een formule die gratis én betalend winkelen combineert.
Hoezo? Klik hier voor onze conceptnota.

De klant kiest op welke donderdagnamiddag(en) hij komt winkelen en welke producten hij in zijn winkelkar meeneemt. Zowel het gratis als het betalend winkelen kent grenzen. We gaan daarbij uit van de gezinsgrootte zoals vermeld op het attest van de verwijzer. Een alleenstaande krijgt een minimumbedrag van 30 euro, verhoogd met 15 euro voor elke bijkomende persoon. Dit lijkt ons een eerlijk, transparant en rechtlijnig model, waarvoor we steun en inspiratie vonden in een recente masterthesis van UIA Antwerpen. Het computerprogramma Social Shop en de gepersonaliseerde gezinskaart ondersteunen de hele werking. Zowel voor medewerkers als voor klanten en voor netwerk is uitgebreide briefing voorzien. Deze ommezwaai wordt opgevolgd, geëvalueerd en en bijgestuurd!