Contact

Sint Vincentius Conferentie Harlindis en Relindisssvp_5cm.jpg

Sportlaan 14, 3680 Maaseik
Mailadressen: vincentiusmaaseikkinrooi@gmail.com

Vincentius Maaseik-Kinrooi maakt deel uit van een groot internationaal netwerk Vincentius a Paulo. In Limburg zijn 38 conferenties actief, samen ruim 1000 vrijwilligers met een groot hart voor de arme medemensen. Alle Limburgse organisaties draaien uitsluitend op vrijwilligers. In onze locatie op de Sportlaan 14 te Maaseik zijn 55 vrijwilligers actief, de ene helft al vele jaren en de andere helft eerder recent. Nieuwe vrijwilligers met diverse profielen zijn van harte welkom. Voel je er iets voor om onze ploeg te versterken? Meld je dan aan bij els.palmaers@gmail.com voor een wederzijdse kennismaking.

Armoedecijfers blijven stijgen, ook in onze regio. Opvallend en pijnlijk is de toename van eenoudergezinnen in armoede en van kinderen die in armoede opgroeien. Als Vincentius Maaseik-Kinrooi proberen wij de armoede te verzachten door basisbehoeften van voeding en kleding te lenigen en sociale participatie te stimuleren. Armoedebestrijding vergt immers een brede aanpak. Wij werken samen met het professionele netwerk van hulpverleners en met besturen uit de regio. En dan nog slagen we niet in ons opzet zonder de hulp van de burgers. Onze werking is maar mogelijk mits de gewaardeerde materiële en financiële hulp van vele genereuze mensen, zie menu Financiële Steun. Wij ontvangen  opnieuw kleding, verzorgings-en onderhoudsproducten, droge voeding op : De eerste maandag van elke maand ( maandag 1 mei niet o.w.v. feestdag, maandag 8 mei wel open !) , van 18u00-20u00 , hoe dan ook elke woensdagochtend tussen 9u00 en 11u00 , uitzonderlijke gevallen na afspraak.

Voorzitter               : Els Palmaers  gsm :0477 60 81 94
Secretaris               : Dirk Beijnsberger
Penningmeester  :  Julien Verkissen  gsm : 0468 10 68 18

Els Palmaers          : els.palmaers@gmail.com
Julien Verkissen   : julien.verkissen@telenet.be
Dirk Beijnsberger : dirk.beijnsberger@hotmail.com